2017-07-19

Projektas „UAB „Sulinkiai“ produktyvumo didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose“

UAB „Sulinkiai“ – viena pirmaujančių durpių ir jų substratų gamintoja Lietuvoje, eksportuojanti didžiąją dalį produkcijos, vykdo projektą „UAB „Sulinkiai“ produktyvumo didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0208. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 38.694,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Įgyvendinant projektą, bendrovė dalyvaus 7 svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose (Vokietijoje, Nyderlanduose, Latvijoje ir ir kt.), kuriose bus užmegzti produktyvūs verslo kontaktai su bendrovės gaminamos produkcijos užsakovais ir verslo partneriais. Dalyvavimas projekto parodose – kompleksinė galimybė susipažinti su tikslinių rinkų naujovėmis, pritaikant jas įmonės veikloje, pristatyti savo prekinį ženklą ir gaminamą produkciją parodų dalyviams ir lankytojams bei sustiprinti produkcijos įvaizdį esamose ir tikslinėse eksporto šalyse; susipažinti su konkurentų siūloma produkcija, įvertinti jų konkurencinį pranašumą.

Visos tarptautinės parodos, kuriose planuojama dalyvauti – durpių gavybos ir perdirbimo sektorius, produkcijos pirkimas – pardavimas, durpių substratų receptūrų bei pagamintos produkcijos pakavimo sprendimų, naujų medžiagų ir įrangos bei viso spektro kitų aktualijų durpių pramonei pagrindiniai renginiai. Tai tarptautinio masto parodos su dideliais lankytojų srautais iš sodininkystės, gėlininkystės, lauko interjero, agronomijos ir panašių durpių pramonei sektorių.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, – tai tvaraus, ilgalaikio įmonės vystymosi ir gaminamos produkcijos plėtrai būtina sąlyga, po projekto įgyvendinimo sukursianti tiesioginę naudą bendrovei ne vienerius metus. Bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė.

Šio projekto įgyvendinimas ne tik sustiprins pareiškėjo pozicijas pasaulinėje rinkoje, bet ir pristatys Lietuvą, kaip kokybiškos produkcijos eksportuotoją.