2017-10-11

Sulinkių durpių substratų gamybos modernizavimas ir asortimento plėtra

UAB „Sulinkiai“ – viena pirmaujančių durpių ir jų substratų gamintoja Lietuvoje, eksportuojanti didžiąją dalį produkcijos, vykdo projektą „UAB Sulinkiai durpių substratų gamybos modernizavimas ir asortimento plėtra“, projekto Nr. 03.3.1-VPA-K-803-01-0065. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti skirta iki 491.878 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Įgyvendinant projektą, bendrovė atliks esminį gamybos proceso pertvarkymą plečiant technologinius pajėgumus bei įdiegiant į bendrą gamybos proceso schemą integruotus modernius ir inovatyvius įrengimus, su kuriais bus gaminami aukštesnės pridėtinės vertės, geresnių kokybinių parametrų, išskirtinių vartotojiškų charakteristikų bei platesnio asortimento produkcija.

Projekto veiklų įgyvendinimas (modernių durpių substratų gamybos technologinių linijų, įskaitant produkcijos pakavimo automatus įsigijimas) sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo bei konkurencingumo augimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė.