2019-05-16

Įmonė pasitelkiant Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas priemones „Regio Invest LT+“ šiais metais pabaigė įgyvendinti naujos durpių sijojimo linijos ir modernios durpių fasavimo įrangos montavimo darbus. Į įrangos montavimo ir statybos darbus buvo investuota daugiau kaip 1 mln. Eur.

Bendrovė atliko esminius gamybos procesų pertvarkymus, leidžiančius didinti technologinius pajėgumus bei į bendrą gamybos proceso schemą integravo modernius ir inovatyvius įrenginius, su kuriais gaminama aukštesnės pridėtinės vertės, geresnių kokybinių parametrų, išskirtinių vartotojiškų charakteristikų bei platesnio asortimento produkcija.

Projekto įgyvendinimas (modernių durpių substratų gamybos technologinių linijų, įskaitant produkcijos pakavimo automatus įsigijimą) sudaro sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo bei konkurencingumo augimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo.